Så lite driftsstörning som möjligt
För att förebygga skadedjursangrepp och för att minimera driftstörningar bör silos rengöras minst två gånger per år. På vissa anläggningar finns detta redan med som en punkt i kvalitet och hygiensystem. FSM - Millstone åtar sig ett totalansvar för att detta utförs på ett professionellt sätt, i den tidsperiod som är mest lämplig för att störa driften så lite som möjligt.


Kontroll av status på aktuella silos
Rengöring med lämplig utrustning
Ev. blästring/reparation/målning av skadade ytor
Dokumentation av genomförda uppgifter
FörbättringsförslagVid underhåll av silos arbetar vi i team om två personer. Vi använder den utrustning som erfordras för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt och med högsta säkerhet för vår personal.

 

ahus-015


 FSM-MILLSTONE AB        Hyacintvägen 1        S-311 33 Falkenberg        Tel: +46 708-26 93 96       +46 707-98 53 61       e-mail