Kundanpassad service vid behov:

Besiktning, service, förbättringar, reservdelsleveranser och dokumentation vid sommarstopp och vid behov utan speciella avtal. Bygger på ett ömsesidigt förtroende samt att kunden har egen serviceorganisation för löpande underhåll.

FSM utför tillsammans med beställaren inspektion och kontroll av anläggningen vid avtalade tidpunkter.

FSM:

  • Upprättar besiktningsprotokoll med förslag till lämpliga åtgärder och förbättringar.
  • Lämnar anbud på slit- och reservdelar.
  • Lämnar anbud på servicearbeten (timdebitering).
  • Lämnar anbud på förbättringsåtgärder.
  • Dokumenterar ändringar (enligt timprislista).

 Falkenbergs Silo- & Maskinmontering AB        Hyacintvägen 1        S-311 33 Falkenberg        Tel: +46 708-26 93 96        fsm@telia.com