Vi rengör även där det inte syns
Med vår erfarenhet inom processen erbjuder vi inte bara rengöring, utan kommer även med förslag på hur man förebygger skadedjursangrepp och underlättar städningen. Vi öppnar upp och rengör i maskiner och utrustning. Det är viktigt att inte bara rengöra där man ser, utan också där man inte ser.


Kontroll av status på aktuell processutrustning
Rengöring med lämplig utrustning
Ev. blästring med lämpligt blästermedel
Dokumentation av utförda uppgifter
Förbättringsförslag

 
 FSM-MILLSTONE AB        Hyacintvägen 1        S-311 33 Falkenberg        Tel: +46 708-26 93 96       +46 707-98 53 61       e-mail