Blästring för alla behov
Vi erbjuder följande blästring:
Livsmedelblästring med livsmedelbaserade blästringsmedel
Konventionell blästring
Ytbeläggning
Analys och förbättringsprogram
Mögelsanering
Rengöring och desinfektion


Godkänt målningsarbete
Vi målar främst med livsmedelsgodkänd epoxyfärg och naturligtvis
har våra anställda epoxyutbildning.

ahus-015

ahus-015


 FSM-MILLSTONE AB        Hyacintvägen 1        S-311 33 Falkenberg        Tel: +46 708-26 93 96       +46 707-98 53 61       e-mail